ស្រេង គាវ

Sreng Kiev

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

តំបន់ទេសចរណ៍ខេត្តសៀមរាប

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML5 + Dreamwaver

ពិពណ៌នាពីស្នាដៃ

 ​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website

·   អ្នកនឹងអាចយល់កាន់តែច្បាស់ ពីប្រាសាទបុរាណជា​ច្រើន​ដែល​

ស្ថិតនៅខេត្តសៀមរាប

គេហទំព័រនេះ​បង្កើត​ដោយ​ប្រើ​ Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​៖

· WOWSilder (Verson 2.8) ​សម្រាប់​ធ្វើ Banner នឹង ​ឲ្យ​រូបភាព​មានចរនា

·  Adobe Photoshop   (Verson CS5.5) ​សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព​

·  ចំពោះការគ្រោង​ទាំងមូល​របស់ Web Site ​ប្រើ HTML ដើម្បី​បង្កើត គ្រោង (Layout)

· ចំពោះ Banner ផ្នែក​ខាងលើ​យើង​ប្រើ WOWSilder ដើម្បី​ Design

សូមចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រ:http://antkh.com/project/sreng_kiev/index.html