ព្រាប វីរៈ

Preap Vireak

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

ការរៀប​ចម្ការ​គ្រប់គ្រង​ប្រព័ន្ធ​បណ្តាញ Internet និង ការ​គ្រប់គ្រង​បណ្តាញទូរស័ព្ទ រវាងបី​ប្រទេស (ថៃ.​ខ្មែរ​.វៀតណាម)

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Networking

នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃ​នេះមនុស្ស​ទាំងអស់​នៅ​ក្នុង​ពិភពលោកអាច​ធ្វើការ​ទំនាក់ទំនង​គ្នា​បានដោយងាយ ។ ពួកគេ​អាចដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ នឹងរឿងរាវផ្សេងៗ​នៅជុំវិញពិភពលោក ហើយ​ពួកគេ​បានចែក​រំលែក​បទពិសោធន៍ជា​ច្រើន​ឲ្យ​គ្នា​ទៅវិញទៅមក ។
CISCO:គឺជា​ក្រុមហ៊ុន​មួយ​ដែល​បើកអាជីវកម្មផលិត​ឧបករណ៍​សម្រាប់​ផ្គត់ផ្គង់​ទៅលើ​ប្រព័ន្ធ Network នឹងគ្រឿង Electronic ​ផ្សេងទៀត ។ នៅពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះគេ​ក៏​បានរៀបរៀងទៅជា Software, Application ជា​ច្រើន​ទៀត​ដែល​ទាក់ទង នឹង មេរៀន​សម្រាប់​សិក្សា​លម្អិត​ជា​ច្រើន​ឲ្យ​កាន់តែ ងាយ ស្រួល​ក្នុង​ការស្វែងយល់ អំពី​ប្រព័ន្ធ​ Network នឹង​ងាយ​យល់ពី Concept ​ក្នុង​ការ​រៀបចំ​ប្រព័ន្ធ Network ​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​, សហគ្រាស, ស្ថាបន័​រដ្ឋ, នឹង ឯកជន ដែល​ត្រូវការ Network ជាចាំបាច់ ។
​ទាញយក​អត្ថបទ