ឌី ចិន្តា

Dy Chenda

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី Asia Master Co.,Ltd

ទេសភាពធម្មជាតិ

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Illustrator

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

​រូបភាព​នេះ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នកទស្សនាបានឃើញ និងស្រមើស្រម៉ៃទៅដល់ទេសភាពធម្មជាតិ ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

.ព្រះ​អាទិត្យ ភ្នំ ដើមដូង រចនាអក្សរ ដី ទឹកសមុទ្រ គឺ​ត្រូវបាន​រចនាឡើងដោយខ្លួនឯង

.ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកទស្សនាហាក់បីដួចខ្លួនបានទៅទស្សនាទេសភាពធម្មជាតិពិតៗ​

បចេ្ចកទេស និងTool ​ដែល​ប្រើ​៖

 

មានការប្រីប្រាស់ Tool ​ដូចជា​ Pen Tool, Ellipse Tool, Rectangle Tool, Gradient Tool, Symbol Sprayer Tool និងមានការ​បន្ថែម​ Tool ផ្សេងៗ ទៀត រួមជាមួយ Effects ​ផងដែរ ។