ឆាយ ចាន់មុន្នី

Chhay Chanmony

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ-UP

Speed Word

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2013-11-04

​បង្កើត​ដោយ ឆាយ ចាន់មុន្នី ​ថ្ងៃ​ប្រគល់ 11/4/2013

♦ ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖  

·អាច​ជ្រើសរើស​មេរៀនមកវាយបាន មេរៀន

·អាច​ជ្រើសរើស​ទំហំ​ Font ​សម្រាប់​មើលពាក្យវាយបាន

·អាចកែ​ប្រើ​ពណ៍​ Background Color បាន 6 ​ជម្រើស​

·  មាន​បង្ហាញ​ប្រាប់​ល្បឿន​វាយពាក្យ​ក្នុង​ 1 ​វិនាទី​

·  មាន​បង្ហាញ​ចំនួនពាក្យ​ដែល​វាយត្រូវ និង មិនត្រូវ

·  Highligh គ្រប់ Key ​ដែល​វាយត្រូវ រឺ ខុស នៅអំឡុងពេលវាយ

·  បន្លី​សំឡេង​ប្រាប់​នៅពេល​វាយគ្រាប់ Key ​មិនបាន​ត្រឹមត្រូវ

· អាចកែប្រែពាក្យ​ដែល​ចង់វាយនៅ​ក្នុង​ Text file (.txt) បាន

​បច្ចេកវិទ្យា​ និង​កម្មវិធី​ដែល​ចូលរួម​ប្រើ​៖

· Visual Studio 2010
ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​ 
http://www.mediafire.com/download/gph0l5mlha7xvsp/SpeedWord.rar