យ៉ែម ម៉ាប់

Yem Map

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី Sachak Asia Development Institute -SADI

Computer Shop

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ PHP & MySQL

 

♦ ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

គោល​បំណង​នៃការ​បង្កើត​ website  ដើម្បី​ផ្ដល់​នូវ​ភាព​ងាយស្រួល​ដល់អ្នក​ដែល​ជួប​បញ្ហា​ដូចជា​៖  អាច​ឲ្យ​ User : Insert , Update ,Delete , ​ជាមួយនឹង រូបភាព ។

♦ ​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

· អាច Search ទំនិញ​ទៅតាម Keyword

· អាចមើលទំនិញ​តាមរយៈ​ឈ្មោះ​ទំនិញ

· អាច Insert , Update ,Delete ​ទៅលើ​ទំនិញ​ទាំងអស់ ព្រមទាំ detail ​ផងដែរ​

· អាច Update Slide ​ជាមួយនឹង description  

​♦ ​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ ៖

- PHP & MySQL

-  HTML , CSS​សម្រាប់​បង្កើត​ទម្រង់​គេហទំព័រ​ទាំងមូល​

- Dreamweaver ​សម្រាប់​សរសេរ​កូដ

-  Adobe Photoshop សម្រាប់​រចនា​រូបភាព​មួយចំនួន

-  Slide show

សូមចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រ http://antkh.com/project/yem%20map/index.php?page=home