ហ៊ិន​ ថៃ

Hin thai

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

ស្វាគមន៍​ដំណើរ​កំសាន្ត​មកកាន់​ប្រទេស​កម្ពុជា​

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML5 + Dreamwaver

គេហទំព័រនេះឡើង​ដែល​គេហទំព័ររបស់យើង​ខ្ញុំ​អាចធ្វើ​ឲ្យ​មានភាព​ងាយស្រួល​ដល់ភ្ញៀវទេសចរណ៍​ដូចជា​:

1. ភ្ញៀវទេសចរណ៍ ឬ​ក៏​អ្នកធ្វើ​ដំណើរ​ទាំងអស់​អាចកក់សំបុត្រយន្តហោះ ឬ​សំបុត្ររថយន្តក្រុង ហើយអាច​ជ្រើសរើស​ការដើរ​កំសាន្ត​

ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ទេសចរណ៍ណា​ដែល​គេពេញចិត្ត ៕

2. អ្នកធ្វើ​ដំណើរ​ទេសចរណ៍​ទាំងអស់​អាចរកមើលតំបន់ទេសចរណ៍ផ្សេងៗ​ដូចជា តំបន់ទឹកធ្លាក់ តំបន់មាត់សមុត្រ

តំបន់ប្រាសាទបុរាណ..................

3. អ្នកធ្វើ​ដំណើរ​ទាំងអស់​អាចមើលផែនទី ដើម្បី​ជៀសវាងការវង្វេង​ផ្លូវ​ដែល​ផែនទី​ទាំងអស់​មានបែងចែកតាមតំបន់ទេសចរណ៍

​សំខាន់​ៗ​ ផែនទីតាមខេត្ត .......

4. គេហទំព័រនេះមានការ​កំសាន្ត​សប្បាយ​ជាមួយនឹង បទ​ចម្រៀង​ល្បីៗ កំប្លែង អាយ៉ៃ ចាប៉ី រូបភាព សា្អតៗ ជា​ច្រើន ៕

5. នៅ​ក្នុង​គេហទំព័រ​ក៏​មាន Menu ពត៍មាន​ដែល​មាន​ Submenu ជា​ច្រើន​ផ្សេងៗ​បង្ហាញ​ពីព្រឹត្តិការន៍​ដែល​បានកើតមានៅ

​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា និងមួយចំនួនទៀតជាព្រឹត្តិការណ៍​អន្តរជាតិ ៕

6. យើងអាចមើលអំពី​ផលិតផល​ផ្សេងៗ​តាមរយៈ គេហទំព័រ ហើយយើង​ក៏​អាចទំនាក់ទំនងទិញ​ផលិតផល​ទាំងនោះ​បានដែរ ៕

​ដោយសារ​នេះជាការ​បង្កើត​គេហទំព័ររបស់​ខ្ញុំ​បាទលើកដំបូងហើយមាន​រយៈពេល​ខ្លីផង​នោះ ដូចនេះគេហទំព័រទាំង

មូលពុំទាន់មាន​ទិន្នន័យ​គ្រប់គ្រាន់ហើយនៅមាន​ផ្នែក​ខ្លះ​មាន​ចំណុច​ខ្វះខាតជាក់ជាមិនខានឡើយ ៕ ប៉ុន្តែ​ខ្ញុំ​បាទសូមសន្យាថា

នឹង​ខិតខំ​បំពេញ​នូវ​រាល់​ចំណុច​ខ្វះខាតរបស់គេហទំព័រ ដើម្បី​ជួយ​សម្រួល និងបំពេញ​តម្រូវ​ការរបស់ភ្ញៀវទេសចរណ៍ទាំង​ក្នុង​ស្រុក

និងក្រៅស្រុក ៕ ជាចុង​បញ្ចប់​ខ្ញុំ​បាទរង់ចាំទទួលការរិះ​គន់ដោយរីករាយ ក្នុង​ន័យស្ថាបនាធ្វើ​ឲ្យ​គេហទំព័រនេះកាន់តែ​ប្រសើរ​ឡើង... ៕ ៕ ៕

 

**************បច្ចេកទេស​ក្នុង​ការ​បង្កើត គេហទំព័រ******************

​ទិន្នន័យ​មួយចំនួន ទាញយក​ពី​គេហទំព័រ google និង គេហទំព័រមួយចំនួនទៀត

ការ​បង្កើត​គេហទំព័របាន​ប្រើ​ប្រាស់ tool មួយចំនួន​ដូចជា​:

1. Adobe photoshop

2. Notepad++

3. Adobe dreamwaver

4. Wow slider

5. ​ប្រើ​ប្រាស់​ភាសារ HTML, CSS

 

 

សូមចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រ

http://antkh.com/project/Hin%20thai/