ទ្រី វ៉ន

Try Vorn

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

Cambodia Kingdom of Wonder

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 29-10-2013

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website:

  •   យើងអាចមើលឃើញ គ្រប់ទីកន្លែង​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ដែល​មានតំបន់ទេសចរជា​ច្រើន ។
  •  ​ចំណុច​ពិសេស​របស់ Website ​ខ្ញុំ​ក្នុង Page Master ឬ​ដែល​គេអាចហៅថា Home Page គឺ​ខ្ញុំ​បាន​បង្ហាញ​អ្វី

​ដែល​ប្រទេស​ខ្ញុំ​មាន ដើម្បី​ឲ្យ​ប្រទេស​ជិតខាងបានដឹង ។

  •   ​ប្រសិនបើ​អ្នកទេសចរចង់ដឹងតំបន់នានា អាចមើលគេហទំព័រមួយនេះ រឺ​ក៏​ទំនាក់ទំនង​តាមរយៈ​អាស័យដ្ឋាន​ដែល​បាន​បង្ហាញ​នៅលើ​គេហទំព័រ ។

គេហទំព័រនេះ​បង្កើត​ដោយ​ប្រើ​ Tool និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​:

  •  Adobe Dreamwaver (Version CS6) ​សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ
  • Adobe Photoshop (Verson CS6) ​សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព​
  •  ចំពោះការគ្រោង​ទាំងមូល​របស់ Web Site ​ប្រើ CSS និង HTML ដើម្បី​បង្កើត​ គ្រោង (Layout)
  • ចំពោះ Banner ​ផ្នែក​​ខាងលើ​យើង​ប្រើ Photoshop ដើម្បី​រចនា​បន្ថែម​
  •  ចំពោះ Image Slider ​ផ្នែក​​ខាងលើ​យើង​ប្រើ​ WOW Slider
  •  ចំពោះ​ផ្នែក ភ្នំពេញ ពេលរាត្រី ខ្ញុំ​ប្រើ​កម្មវិធី​ Aleo Flash Intro Banner Maker

​សូមចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រhttp://antkh.com/project/TRY%20VORN/