ហាក់ សុខឡាយ

Hak Soklay

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

ការ​គ្រប់គ្រង​ហាងសៀវភៅ

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

- ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ស្វែងរក​ ពេល​ជ្រើសរើស​យកសៀវភៅ​ណាមួយ​វានឹង​បង្ហាញ​នូវ​តម្លៃ​សៀវភៅនោះមកតែម្តង

- អាចគណនា​តម្លៃ​សរុបបាន ដោយ​ក្នុង​នោះរួម​បញ្ចូល​ទាំង ៖ ការបញ្ចុះ​តម្លៃ ប្រាក់ត្រូវបង់ និងប្រាក់អាប់

​- ជ្រើសរើស​ប្រភេទ រូបិយប័ណ្ណ (រៀល, ដូល្លា)

​- ក្នុង​នោះមានទាំងការ​បញ្ចូល​អត្រាប្តូរប្រាក់​ទៀតផង​

- អាច​ដកចេញ​វិញចំពោះ​ប្រភេទ​ក្នុង​សៀវភៅ​ដែល​មិនត្រូវការ

​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​៖

​ប្រើ​ប្រាស់​ភាសា C#

Microsoft Virtual Studio

សូមចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​http://www.mediafire.com/download/7l3wcsz5s590aqs/soklay.zip