នួន ពិសិដ្ឋ

Nuon Piseth

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច

Internet Shop

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

គោល​បំណង​នៃការ​បង្កើត​កម្មវិធី​នេះ

ជួយ​សម្រួល​ដល់ការ​គ្រប់គ្រង​ពត័មានរបស់អតិថិជន​ដែល បាន​ចូលរួម លេងអ៊ីនធឺណែត ដែល​មានលក្ខណ:​ងាយស្រួល និង មានទាំងការទូទាត់លុយថែម​ទៀតផង ។

លក្ខណ:​ពិសេស និង លទ្ធភាព​របស់​កម្មវិធី​

​បញ្ចូល កែប្រែ និង លុប ពត័មានរបស់អតិថិជន​ដែល​បានចូលមកលេងអ៊ីនធឺណែត មានលក្ខណ: ​ងាយស្រួល និង ឆាប់​រហ័ស ។

អាច​ធ្វើការ​ទូទាត់ គិតចំនួន ម៉ោង នាទី វិនាទី របស់អតិថិជនបាន​យ៉ាង​ត្រឹមត្រូវ និង ការទូទាត់លុយ​របស់អតិថិជនបានត្រឹមត្រូវ និង ឆាប់​រហ័ស​ថែម​ទៀតផង​

កាតើ​បន្ថយ​ភាពស្មុគ្រស្មាញពេលមានអតិថិជនមកកាន់តែ​ច្រើន ។

​បច្ចេកវិទ្យា និង កម្មវិធី​ដែល​ចូលរួម​ប្រើ​

Microsoft Visual Studio 2010

​ប្រើ​ប្រាស់​ភាសា Vb.net

 

 

 

សូមចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​http://www.mediafire.com/download/w6hrkzj33okp06r/Internet%2520Shop%2520Management.exe