ឈួន រាសី

Chhuon Reasey

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

Random Phone Number (Lucky Draw)

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

♦ គោល​បំណង​

​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​ចាប់រង្វាន់​តាមរយៈ​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ ដូចជា​លេខ​ទូរសព្ទ ។ ម្យ៉ាង​ទៀត កម្មវិធី​នេះ ក៏​ធ្លាប់​មាន​ក្រុមហ៊ុន ទូរស័ព្ទមួយចំនួនបាន​ប្រើ​ប្រាស់​ផងដែរ ។

♦ ​លក្ខណៈ​ពិសេស និង​លទ្ធភាព​របស់​កម្មវិធី​៖

- មាន​ភ្ជាប់ Windows Form ចំនួន ៤ ប៉ុន្តែ Window Form សំខាន់​មាន ២

- ដើម្បី​ប្រើ​ប្រាស់​នូវ​កម្មវិធី​នេះបាន យើងត្រូវ Login ជាមុនសិន

​- ព័ត៌មាន​នៃការ​ប្រើ​ប្រាស់​មាន​នៅលើ

♦ ​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ ៖

- Microsoft Visual Studio (C#)

- Adobe Photoshop

📥 សូមចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​