សេង មុយទី

Seng Muyty

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

10 in One Program

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2021-12-17

1​0 In 1 Programs គឺជា​កម្មវិធី​មួយ​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​បង្កើត​ឡើងដោយ​ប្រើ​កម្មវិធី ដែល​វាបាន​ផ្ដល់​នូវ​អត្ថប្រយោជន៍ជា​ពិសេស​ចំពោះ Computer Studies ​ដែល​ទាក់ទងនឹង​ផែ្នក​គណិតវិទ្យា​ជួយ​សម្រួល​ដល់ការ​សិក្សា​ផ្នែក​ Computer ​ឲ្យ​មានភាព​ងាយស្រួល

​ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​កម្មវិធី​មួយចំនួនជា​ប្រភេទ​កម្មវិធី​សម្រាប់​ការចាប់រង្វាន់ផ្សងសំណាង កម្មវិធី​សម្រាប់​មើលហុងស៊ុយលេខទូរស័ព្ទ និង​កម្មវិធី​ល្បងប្រាជ្ញាជាដើម ។

​♦ លក្ខណៈ​ពិសេស  ៖

  • Log in  ដើម្បី​ចូល​ទៅកាន់​កម្មវិធី​ទាំងមូល​
  • ​បង្ហាញ​ Main Form ​ដែល​ជា Form Menu ​សម្រាប់​ប្រមូលផ្តុំ និង​ជ្រើសរើស​ចូល​ទៅកាន់​កម្មវិធី​ជា​ច្រើន​ទៀត​ដែល​មាននៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ទាំងមូល​
  • Mathematic Program ​ដែល​ក្នុង​នោះមាន​នូវ​កម្មវិធី​ជា​ច្រើន​ដូចជា​ Calculator, Convertor, គណិតវិទ្យា​
  • Entertainment Programs ​ដែល​មាន​ដូចជា ៖ កម្មវិធី​ទាយលេខទូរស័ព្ទ,​កម្មវិធី​ចាប់លេខផ្សងសំណាង...
  • Form ​ដែល​បង្ហាញ​ពី​កម្មវិធី​តូចមួយ​ដែល​អាច​ឲ្យ​យើងដឹងពីពេលវេលា និងកាលបរិច្ឆេទ

​♦ បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ

Microsoft Visual Studio (C#)

📥 សូមចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាយក​កម្មវិធី​