ញ៉ែម មករា

Nhem Makara

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

SCS COMPUTER

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML5 + Dreamwaver

SCS Computerគឺជា Website ដែល​បាន​បង្កើត​ឡើង​សម្រាប់​ផ្សព្វផ្សាយ​នូវ​ការលក់​ផលិតផល និង​សេវាកម្ម​ផ្សេងៗ នៅ​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​របស់ខ្លួន ។

​ក្នុង​នោះរួមមានទាំងការធានា​ផ្នែក​ Hardware and Software និងមានការលើកទឹកចិត្ត ដល់អតិថិជនរាល់ការជាវ​នូវ​ផលិតផល​ផ្សេងៗ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ក្នុង​ឳកាស​ពិសេស​ផ្សេងៗ ។ ពិសេស​ជាងនេះទៅទៀត ក្រុមហ៊ុន​មានដៃគូសហការជា​ច្រើន​ទាំង​ក្នុង និងក្រៅ​ប្រទេស ដែល​ប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវ

​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

  • អាចទាក់ទាញបានអតិថិជន​ច្រើន​
  • កាត់​បន្ថយ​ប្រាក់​ចំណាយ​ក្នុង​ការផ្សព្វផ្សាយពី​ក្រុមហ៊ុន​របស់ខ្លួនតាម​ប្រព័ន្ធ​ផ្សេងៗ​
  • ​ផ្ដល់​ភាព​ងាយស្រួល​ដល់អតិថិជន​ក្នុង​ការជាវ​នូវ​ផលិតផល​ថ្មីៗ​
  • មានការផ្សព្វផ្សាយទួលំទួលាយ
  • ​ផ្ដល់​នូវ​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ពី​ផលិតផល​នីមួយៗ និង​សេវាកម្ម​

​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​៖

  • Adobe Dreamwaver​សម្រាប់​សរសេរ​កូដ
  • Adobe Photoshop​សម្រាប់​រូបភាព​

សូមចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រ http://antkh.com/project/nhem%20makara/