ផល ចាន់វិទូ

Phal Chanvitou

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

គេហទំព័រលក់គ្រឿងសំអាង

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ គេហទំព័រ

  • អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ជា​ច្រើន​អាចមើល Items នៅ​ក្នុង Category
  • អតិថិជនអាចដឹងពី​តម្លៃ ព័ត៌មាន​បន្ថឺមរបស់​ផលិតផល​នីមួយៗ​នៅ​ក្នុង
  • ជា​ពិសេស​អតិថិជនអាចចុច Mouse Over លើ​ផលិតផល​នីមួយៗ ដើម្បី​មើល​ឲ្យ​កាន់តែច្បាស់

បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ​ប្រាស់ ៖

  • Adobe Dreamwaver​សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ កូដ
  • Adobe Photoshop​សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា ទៅលើ​រូបភាព​
  •  HTML & CSSដើរ​តួនាទី​យ៉ាង​សំខាន់​ក្នុង​ការ​បង្កើត​នូវ​រូបរាងគេហទំព័រMenu និងការ​ប្រើ​ប្រាស់ Code repeat ទៅលើ​រូបភាព ដើម្បី​ចៀសវាងនួវការធ្វើ​ឲ្យ websiteដើរយឺត និង​ទំហំ​ធំពេក

សូមចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​

http://www.antkh.com/project/Chanels/