ហួន ធនិត

Huon Thornith

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញអន្តរជាតិ

Game ទស្សន៍​ទាយ

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ VB.NET for Beginner

ពិពណ៌នាអំពីស្នាដៃ

​កម្មវិធី​កំសាន្ត ទស្សន៍​ទាយ គឺជា​កម្មវិធី​ដែល​ផ្ដល់​នូវ​ INTERFACE ជាភាសា​ខ្មែរ ។

​កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ជួយ​សម្រួល​ដល់អ្នកចូលចិត្ត​កំសាន្ត​ Game ទស្សន៍​ទាយ តាមរយៈ internet នឹង ទស្សនាវដ្ដី អាច​កំសាន្ត​ជាមួយ នឹង​កម្មវិធី​នេះបានដោយងាយ ដោយ​គ្រាន់តែ ដំឡើង​កម្មវិធី​នេះ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស​

  •  ​ងាយស្រួល​ប្រើ​ប្រាស់​ដោយ INTERFACE ជាភាសា​ខ្មែរ​
  • អាចមើល​លទ្ធផល​បានជាភាសា​ខ្មែរ​

​បច្ចេកវិទ្យា និង​កម្មវិធី​ដែល​ចូលរួម​

  •  MICROSOFT PAINT
  • MICROSOFT VISUAL STUDIO 2010

សូមចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​

 

http://www.mediafire.com/download/vap8l903ldbp4rm/Game.zip