ស្រី ទិត្យសត្យា

Srey Tetsatsya

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

វចនានុក្រមពាក្យកាត់​កុំព្យូទ័រ​

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

នេះគឺជា​កម្មវិធី​មួយ​ដែល​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ ដើម្បី​ជួយ​សម្រួល​ដល់សិស្ស និស្សិត​ដែល​សិក្សា​ផ្នែក​ពត័មានវិទ្យា ក្នុង​ការស្វែងអត្ថន័យរបស់ពាក្យកាត់ (អក្សរកាត់) ដែល​ទាក់ទងនឹង​បច្ចេកវិទ្យា ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស និង លទ្ធភាព​របស់​កម្មវិធី​

· មានពាក្យ​ដែល​ទាក់ទងនឹង​កុំព្យូទ័រ​ច្រើន​

· ​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ស្វែងរក​ពាក្យ

· អាច​ឲ្យ​កម្មវិធី អាន​នូវ​អត្ថន័យរបស់ពាក្យ

· មានbutton (next and back) ​សម្រាប់​មើលពាក្យបន្ទាប់

· អាចឲអ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​បញ្ចូល​នូវ​ពាក្យ​បន្ថែម​បាន

· ​ប្រសិនបើ​ពាក្យ​ដែល​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​បាន​បញ្ចូល មានម្តងរួចហើយ គឺ បញ្ចូល​ម្តងទៀត​មិនបាន​ទេ

· អាចបើក Facebook បាន ។

 ​បច្ចេកវិទ្យា និង កម្មវិធី​ដែល​ចូលរួម​ប្រើ​

​ប្រើ​ប្រាស់​ភាសា C#

Visual Studio 2010

Khmer Unicode

Adobe Photoshop

 

សូមចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​