ចាន់ ហុកសេង

Chan Hok Seng

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី Phnom Penh International University-សាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញអន្តរជាតិ

ជំនួយការណ៍ HTML

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ VB.NET for Beginner

  • ពិពណ៌នាអំពីស្នាដៃ

​កម្មវិធី​ ជំនួយការ HTML គឺជា​កម្មវិធី​ដែល​ផ្ដល់​នូវ​ INTERFACE ជាភាសា​ខ្មែរ​

​កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ជួយ​សម្រួល​ដល់ការសិស្សាភាសារ HTML របស់និស្សិត​ព័ត៌មាន​វិទ្យា ​ដែល​កម្មវិធី​នេះ​ផ្ដល់​ជូន​នូវ​ទីតាំង​សម្រាប់​សសេរកូដ និងទីតាំង​សម្រាប់​បង្ហាញ​លទ្ធផល​ ហើយវា​ក៏​ផ្ដល់​នូវ​ជម្រើស​សម្រាប់​រក្សា​ទិន្នន័យ​ផងដែរ​

 

  • លក្ខណៈ​ពិសេស​

- ​ងាយស្រួល​ប្រើ​ប្រាស់​ដោយ INTERFACE ជាភាសា​ខ្មែរ​

- អាចមើល​លទ្ធផល​បានភ្លាមៗ​ដោយពុំចាំបាច់​ប្រើ​ប្រាស់ WEB BROWSER

- អាចបើកឯកសារ​ដែល​មាន​ប្រភេទ *.html

- អាច​រក្សាទុក​កូដ​ដែល​បានសសេររួច

 

  • ​បច្ចេកវិទ្យា និង​កម្មវិធី​ដែល​ចូលរួម​

- ADOBE PHOTOSHOP CS3

- MICROSOFT PAINT

- MICROSOFT VISUAL STUDIO 2010

 

សូមចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​​http://www.mediafire.com/download/4acbxuszz4fcbx4/Chan_HokSeng.rar