រចនាគេហទំព័រហាង K-four Electronic

បង្កើតដោយ៖ ពេជ្រ សុគន្ឋា
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ PHP & MySQL

​បង្ហាញ​នូវ​ទំនិញ​ដែល​មាន​លក់​នៅ​ក្នុង​ហាង Kfour ដោយ​បែង​ចែក​ជា ទំនិញ​ទាំងអស់ និង​ទំនិញ​ដែល​នឹង​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ពិសេស​ក្នុង​ថ្ងៃ​ចុង​សប្តាហ៍ ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website

​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​

 

សូមចុចត្រង់នេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រនេះជាក់ស្ដែង