ពេជ្រ សុគន្ឋា

Pich sokunthea

ឆ្នាំសិក្សា 2011

រចនាគេហទំព័រហាង K-four Electronic

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ PHP & MySQL

​បង្ហាញ​នូវ​ទំនិញ​ដែល​មាន​លក់​នៅ​ក្នុង​ហាង Kfour ដោយ​បែង​ចែក​ជា ទំនិញ​ទាំងអស់ និង​ទំនិញ​ដែល​នឹង​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ពិសេស​ក្នុង​ថ្ងៃ​ចុង​សប្តាហ៍ ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website

  • អាចមើលទំនិញតាម​ប្រភេទ​
  • មានមុខងារ Add To Cart និង Add To Wishlist
  • មាន​ផ្នែក​ព័ត៌មាន​, Newsletter និង Login/Create Account

​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​

  • Adobe Dreamwaver CS3
  • PHP
  • MySQL
  • Captcha សម្រាប់​ការពារ Spam

 

សូមចុចត្រង់នេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រនេះជាក់ស្ដែង