នន​ បូរិន

Non Borin

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

ហាងលក់ម៉ូតូNBR

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់Website

  • អាចមើលឃើញពីការផ្សព្វផ្សាយ​នូវ​ស៊េរីម៉ូតូថ្មីៗ​របស់ហាងលក់ម៉ូតូរបស់យើង​ខ្ញុំ​
  • ​លោកអ្នក​អាចមើលឃើញ​នូវ​រាងម៉ូតូ​យ៉ាង​ច្បាស់នៅ​ក្នុង រូបភាព​
  • ​ចំណុច​សំខាង់បំផុងអតិថិជនអាចដឹងពី​សេវាកម្ម​ដ៏​សម្បូរ​បែប​ដែល​មាននៅ​ក្នុង​ហាងលក់ម៉ូតូរបស់យើង​ខ្ញុំ​
  • ​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ស្វែងរក​នូវ​ម៉ូតូ​ដែល​ពេញចិត្ត
  • ជា​ចុងក្រោយ​អតិថិជនអាច​ធ្វើការ​កក់ម៉ូតូ​តាមរយៈ​អាស័យដ្ឋានដូចបាន​បង្ហាញ​មានន័យថា​គាត់មិនចាំបាច់ទៅដល់កន្លែងនោះទេ

គេហទំព័រនេះ​បង្កើត​ដោយ​ប្រើ Tool និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​៖

  •  Adobe Dreamwaver (Version CS5.5) សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ
  • Adobe Photoshop (Verson CS5.5) សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព​
  • ការគ្រោង​ទាំងមូល​របស់Web Site ប្រើ​HTML,CSS & CSS3 ដើម្បី​បង្កើត​គ្រោង (Layout)
  • ចំពោះ​រូបភាព​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​មួយពណ៌យើងធ្ចើការrepeat ដោយមិន​ធ្វើការ​កាត់​រូបភាព​ទាំងមូល​នោះទេ
  • នៅ​ក្នុង​Photo Gallery នៅពេល​ដែល​យើងយកMouse ទៅ​ធ្វើការ​over ពីលើ​រូបភាព​មាន​លក្ខណៈ​Pop Up (Javascript Code) ។

ចុចត្រង់នេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រដើម