មុំ វ៉ាន់ទីន

Moum Vantin

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

ល្បែងពស់ស៊ីបាល់

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

​លក្ខណៈ​ពិសេស និង​លទ្ធភាព​របស់​កម្មវិធី​

  •  ​បំបាត់​ភាពស្មុកស្មាញ ឬ ទុក្ខកង្វល់មួយចំនួនដល់មនុស្ស
  • ​ហើយនិង អាចធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្សមានភាពសប្បយរីករាយ

 ​បច្ចេកវិទ្យា និង​កម្មវិធី​ដែល​ប្រើ​

  •  ​ប្រើ​ប្រាស់​ភាសា C#​
  • ​បង្កើត ប្រើ​ប្រាស់ Classes នៅ​ក្នុង object
  • ​ប្រើ​ប្រាស់ Control statusStrip ជាមួយនឹង Control timer
  • ​ប្រើ​ប្រាស់ Events KeyDown និងPaint

 

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​