ឡាក់ ប៊ុនខួច

Lak bunkhuoch

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

Students Ant Quiz Program

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Program ៖

  • អាច​រក្សាទុក​នូវ​ព័ត៌មាន​របស់សិស្ស​ដែល​បានចុះ​ឈ្មោះ​
  • អាចបើកមើល​នូវ​ចំនួនសិស្សនិង​ធ្វើការ​កែប្រែបាន
  • ចំនួនសិស្ស​ទាំងអស់​អាចយកមកចាប់ឆ្នោតបានទៀត
  • អាចអាន​ឈ្មោះ​សិស្ស​ដែល Random ចេញពី Access

ភាសា និង បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ ៖

  • យើងបាន language C# ដើម្បី​សរសេរ​កូដ 
  • Microsoft Access សម្រាប់​ជា DBMS 
  • ចំពោះ code យើងបាន​ប្រើ​ប្រាស់ Method និងការ​ប្រើ​ប្រាស់ connection
  • មាន​ប្រើ​Toolមួយចំនួន​ដូចជា Label, Textbox, DataGridView, Button and Timer….

​បញ្ជាក់ ៖ ដើម្បី​អានជា​សំឡេង​បាន​លោកអ្នក​ត្រូវ​ភ្ជាប់ Speaker ជាមុនសិន ដើម្បី​បញ្ចៀស error ។

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​ http://www.mediafire.com/download_repair.php?dkey=zn5e2dqm85d&qkey=lsk6alt39blvvpb