ជួន រក្សា

Chuon Raksa

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង-NUM

IT.com

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website ៖

  • អ្នកទស្សនាអាចមើលពី​ព័ត៌មាន​ទាក់ទង និង បច្ចេកវិទ្យា​លើពិភពលោកជាប្រចាំ​ថ្ងៃ​បាន
  • អ្នកទស្សនាអាច​ទាញយក​ឯកសារមួយចំនួន​ដូចជា កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ សៀវភៅ ហ្គេម
  • ជា​ពិសេស Website មួយនេះអាច​ឲ្យ​យើង Link ដើម្បី​ឲ្យ​យើងអាចលេង Game Online បានផង​ដែល ។

 គេហទំព័រនេះ​បង្កើត​ដោយ​ប្រើ Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា ៖

  • Adobe Dreamweaver (Version CS5.5) សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ
  • Adobe Photoshop (Verson CS5.5) សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព​
  • ចំពោះការគ្រោង​ទាំងមូល​របស់ Web Site ប្រើ HTML ដើម្បី​បង្កើត គ្រោង (Layout)
  • ចំពោះ Banner ផ្នែក​ខាងលើ​យើង​ប្រើ Photoshop CS5.5 ដើម្បី Design ។  

ចុចត្រង់នេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង http://www.antkh.com/project/IT.COM/