ជា សុភក្រ័្ត

Chea Sopheak

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី Pursat Province

​កុំព្យូទ័រ តិចណូឡូជី

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website ៖

  • អាចស្វែងយល់និង​ស្វែងរក​ផលិតផល​កុំព្យូទ័រ ព្រមទាំង​មើលពត័មាន​លម្អិត​របស់​ផលិតផល​នីមួយៗ​និងអាចបញ្ជារទិញ​តាមរយៈ​Online
  • អាច Download នូវ​កម្មវិធី រឺ ក៏ Driver ផ្សេងៗ​បានពីវេបសាយនេះ
  • មានទំព័រ Site map សម្រាប់​ឲ្យ​លោកអ្នក​មានភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការទស្សនាវែបសាយនេះ
  • មាន Menu លើនិងក្រោមទំព័រ សម្រាប់​ឲ្យ​លោកអ្នក​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ Link ទៅកាន់​ចំណុច​ណាមួយ​
  • ជា ចុងក្រោយ រាល់អ្នកមាន​សំណួរ​អ្វី អាច​ផ្ញើ​សារ ឬ Call មក​ខ្ញុំ​បាទ បាន តាមរយៈ​អ៊ីមែល និង លេខទូរស័ព្ទដូច​ដែល​បានដាក់នៅ​ក្នុង​ទំព័រអំពីយើង​ខ្ញុំ​ជាស្រេច ។

គេហទំព័រនេះ​បង្កើត​ដោយ​ប្រើ Tool និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​៖

  • Adobe Dreamweaver (Version CS5) និង Notepad++ សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ
  • Adobe Photoshop សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព​និង​បង្កើត​ប៉ូតុង
  • ចំពោះការគ្រោង​ទាំងមូល​របស់ Web Site ប្រើ HTML ដើម្បី​បង្កើត​គ្រោង (Layout)
  • ចំពោះ​រូបភាព​ដែល​មានចលនាផ្លាស់ប្តូរនិងរត់ឡើងលើគឺ​ប្រើ​កម្មវិធី​Sothink Java Script Web Scroller

ចុចនៅត្រង់នេះ ដើម្បី​ចូល​ទៅកាន់​គេហទំព័រ http://www.antkh.com/project/ComputerWeb/