តំបន់ទេសចរណ៍ខេត្តក្រចេះ

បង្កើតដោយ៖ ឡាក់ ប៊ុនខួច
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website

គេហទំព័រនេះ​បង្កើត​ដោយ​ប្រើ Tool និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​

ចុចត្រង់នេះ http://www.antkh.com/project/Kratie Tourism/ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រដើម