ម៉ាន ហ្វីណាសៀត

Man Finaseat

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

ហាងលក់ទូរស័ព្ទ (NR Phone Shop)

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website

 • អាចមើលឃើញ ពីការផ្សព្វផ្សាយនៅ Promotion ​ពិសេស​ៗ​ របស់ហាងលក់ទូរស័ព្ទ (NR Phone Shop)
 • អាចដឹងពី​ទិដ្ឋភាព​ជាក់ស្តែងរបស់ហាងលក់ទូរស័ព្ទ​ទាំងមូល​
 • ​ចំណុច​សំខាន់​បំផុត​អតិថិជន អាចដឹងពី​លទ្ធភាព​ដ៏​សម្បូរ​បែបនៃ​ប្រភេទ​ទូរស័ព្ទ​នីមួយៗ​
 • ជា​ចុងក្រោយ​អតិថិជនអាច​ធ្វើការ​ Oder ​តាមរយៈ​គេហទំព័រមួយនេះ រឺ​ក៏​ទំនាក់ទំនង​តាមរយៈ​អាស័យដ្ឋាន​ដែល​បាន​បង្ហាញ​នៅលើ​គេហទំព័រ ។

គេហទំព័រនេះ​បង្កើត​ដោយ​ប្រើ​ Tool និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​៖

 • Adobe Dreamwaver (Version CS5.5) ​សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ
 • Adobe Photoshop (Verson CS5.5) ​សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព​
 •  ចំពោះការគ្រោង​ទាំងមូល​របស់ Web Site ​ប្រើ CSS, CSS3 និង HTML ដើម្បី​បង្កើត​ គ្រោង (Layout)
 • ចំពោះ​រូបភាព​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​មួយពណ៌ យើងការ repeat ដោយមិន​ធ្វើការ​កាត់ រូបភាព​ទាំងមូល​នោះទេ
 • ចំពោះ Banner ​ផ្នែក​​ខាងលើ​យើង​ប្រើ​ Plug in Javascript
 • ចំពោះ Image Slider ​ផ្នែក​​ខាងលើ​យើង​ប្រើ​ WOW Slider
 •  នៅ​ក្នុង​ Photo Gallery ​នៅពេល​ដែល​យើងយក Mouse ទៅ​ធ្វើការ​ over ពីលើ​រូបភាព មាន​លក្ខណៈ​ Pop Up (Javascript Code)

សូមចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រ