ផល ចាន់វិទូ

Phal Chanvitou

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

Vitou Phoneshop

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

គេហទំព័រ វីទូហ្វូនសបនេះ​បង្កើត​ឡើងដោយ ខ្ញុំ​បាទ​ឈ្មោះ​ផល ចាន់វិទូ ដើម្បី​ជា Assignment ​បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា HTML ។ គេហទំព័រនេះ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​បង្ក​នូវ​ភាព​ងាយស្រួល​ដ ល់អតិជន​ដែល​ចង់ដឹង​តម្លៃ​ទូរសព្ទ ម៉ូ​ដែល​ថ្មីៗ​របស់​ទូរសព្ទ ជា​ពិសេស​រួមមានអត្ថបទថ្មីៗ​ទាក់ទង នឹង​បច្ចេកវិទ្យា​ផងដែរ ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

- អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​អាច​ជ្រើសរើស​ប្រភេទ​ទូរសព្ទ​ដែល​ខ្លួនចង់មើល​ដូចជា​៖ Apple, Samsung,Sony…

- អតិថិជនអាចដឹងពី​តម្លៃ ព័ត៌មាន​បន្ថែម​របស់​ផលិតផល​នីមូយៗ ដូចជា សំឡេង ទំហំ​ អង្គចងចាំ ទិន្នន័យ​កាមេរ៉ា ​ថាមពល​ថ្ម និង​លក្ខណៈ​ទូទៅ នៅ​ក្នុង​ website

- ជា​ពិសេស​ដឹងពីពត៏មាន​បច្ចេកវិទ្យា​ថ្មីៗ និងហាងលក់​ទូរសព្ទ​នានា

Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​៖

Notepad++ ​សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ

 

•  AdobePhotoshop  ​សម្រាប់​រចនា​រូបភាព​

    សូមចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រ http://antkh.com/project/vitou_Phone_%20shop/