វ៉េង សុបញ្ញា

Vang Sopanngha

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

គេហទំព័រ ប៊្លូ ហេ្វសសិន

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់គេហទំព័រ៖

·  អ្នកទស្សនាអាចមើលពី​ព័ត៌មាន​ទាក់ទង និង តម្លៃ​សំលៀកបំពាក់ រឺ សម្ភារ​

· អ្នកទស្សនាអាចមើលពី​ព័ត៌មាន​ទាក់ទង និង សំលៀកបំពាក់ រឺ សំភារៈ​ដែល​ទើបនិងចេញថ្មីៗ​

· ជា​ពិសេស Website មួយនេះអាច​ឲ្យ​យើង ទស្សនាសំលៀកបំពាក់ រឺ សំភារៈ

គេហទំព័រនេះ​បង្កើត​ដោយ​ប្រើ​ Tool និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​៖

· Adobe Dreamweaver (Version CS5.5) ​សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ

· Adobe Photoshop   (Version CS5.5) សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព​

· ចំពោះគ្រោង​ទាំងមូល​របស់ Web Site ​ប្រើ CSS និង​ HTML ដើម្បី​បង្កើត​

សូមចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង http://antkh.com/project/Vang%20Sopanngha/