លឹម ប៊ុនហៀង

Lim Bunheang

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី National Institute of Business-NIB

Crown Coffee

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website

  • អតិថិជនអាចចូលទៅមើលពី​សេវាកម្ម​ផ្សេងៗ​ដែល​មាននៅ​ក្នុង​ហាង
  • មាន​សេវាកម្ម​ដឹងជញ្ជូនដល់គេហដ្ឋាន
  • មាន​ផលិតផល​ពិសេស​ៗ​សម្រាប់​អតិថិជន
  • អាចមើលពីអាស័យដ្ឋាន​នៅលើ​គេហទំព័រ

គេហទំព័រនេះ​បង្កើត​ដោយ​ប្រើ Tool និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​

  • Adobe Dreamwaver (Version CS5.5) ​សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ ។
  • Adobe Photoshop (Verson CS5.1) ​សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនាទៅ Banner
  • ចំពោះការគ្រោង​ទាំងមូល​របស់ Web Site ​ប្រើ CSS ដើម្បី​បង្កើត ។
  • ​ប្រើ​ប្រាស់ Wowslider ​សម្រាប់​ផ្ទាំង​រូបភាព slideshow ​នៅលើ​ទំព័រដើម ។

ចុចត្រង់នេះ   ដើម្បី​មើលគេហទំព័រដើម