យៀប ចាន់តារា

Yeab Chandara

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ-BBU

គេហទំព័រ​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ទាក់ទងនឹង​បច្ចេកវិទ្យា​

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design

ជាគេហទំព័រ​ដែល​បង្កើត​ដោយ CSS Layout ទាំងស្រុង ជាមួយនឹង Javascript ដ៏អស្ចារ្យ និង Flash យ៉ាង​ស្រស់​ស្អាត​ជា​ច្រើន ហើយអ្នកថែមទាំងអាច​ស្តាប់​បទ​ចម្រៀង Rock កំដរអារម្មណ៍​ក្នុង​ពេល​ទស្សនា​គេហទំព័រនេះ​ទៀតផង ។

សូមចុចត្រង់នេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រនេះជាក់ស្ដែង

សូមចុចត្រង់នេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រនេះជាក់ស្ដែង