អ៊ុន ប៊ុនរ័ត្ន

Un BunRoth

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

ការរចនាបន្ទប់​ធ្វើការ​

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

ការពិពណ៌នា៖

​គំរូ​ត្រូវបាន search តាម Internet ប៉ុន្តែ​ជាការ

Design ដោយខ្លួន​ខ្ញុំ​ផ្ទាល់​ដែល​រួមមាន៖ តុ Office ,ទូ​សម្រាប់​ដាក់ Documents , សាឡុង, អំពូលភ្លើង, ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ , ភូគោល ,តុបាយ ,រួមទាំង រូបភាព​ ផង​ដែល​

 ការ​ប្រើ​ប្រាស់ Tool រួមមាន៖

Pen Tool ,Brush Tool ,Type Tool ,Ellipse Tool និង​បន្ថែម Effect និង pattern ​ផ្សេងទៀត​.